Att sätta gränser – Ett villkor för växande

 

Bildtexter från föreläsningen

(som inte upptagits i den sammanställda texten)

 

 

Kärlek till barn:

n      ”Berätta hur det är … så att de inte blir överraskade!”

n      Ge struktur och spelregler – för självkänslan

n      Skilja stundens önskan från verkliga behov

n      Uppskjuta omedelbar behovstillfredsställelse

 

 

Uppfostran är ett långsiktigt projekt!

Det är en berättelse om samband o sammanhang.

 

Barn ska inte hanteras! Vi ska förhålla oss till dem! – Kommentar: Vår tids förväntningar på ”quick-fix”-lösningar riskerar att göra oss tekniska i vårt förhållande till barnen. Men barn behöver relationer för att utvecklas som människor.

 

Att sätta gränser är att tydliggöra och ge STRUKTUR!

Att kränka är att gå över gränser. – Kommentar: Det kan mycket väl bli så att vi överreagerar och faktiskt beter oss kränkande om vi väntar för länge med att sätta de gränser vi känner att vi borde göra!

 

Att kränka är att tillskriva någon negativa egenskaper, att kritisera den barnet är.

Kommentar: Detta är det yttersta och allvarligaste tillhygget vi kan ta till när vi inte på annat sätt känner att vi når barnet.

 

Att ”bli sedd” är när någon intresserar sig för en.

 

Barn frågar - och vi vuxna svarar. Så vidarebefordras en stor del av det som blir barnets erfarenhet och visshet.

Men barn noterar också, kanske motsägelser mellan det vi säger och det vi själva gör.

Utifrån detta påstår barn saker. De börjar få tillräckligt med erfarenheter och visshet, exempelvis om hur vuxna fungerar, agerar och beter sig.

Det är viktigt att inse att barns påståenden också kan vara frågeställningar till oss vuxna. Och att vuxna kan behöva svara även på dessa påståenden

som om de vore ytterligare frågor.

Äldre barn (tonåringar) kommer ofta med provokationer. De kan vara värda att betrakta som frågor även de, frågor som bör besvaras snarare än betraktas som uppkäftiga utspel mot oss. Provokationerna kommer ofta från känslor av förvirring och osäkerhet kring någonting de upplevt som de inte fullt ut kunnat integrera i sin omvärldsuppfattning.

 

 

 

 

Barnets mål:

 

 

Målet för uppfostran?

n      Lydiga individer?

n      Anpassliga individer?

n      Självständiga individer?

n      Ansvarsfulla individer?

n      Modiga individer?

n      Välintegrerade individer?

 

 

 

 

Samspelet med små barn:

n      Bejaka barnets känslor

n      Följ barnets initiativ

n      Bekräfta (beröm i dialog med barnet)

n      Samla (större sammanhang)

n      Utvidga (jämföra, förklara, berätta)

n      Sätta gränser, ge alternativ

n      Skydda mot misslyckanden

 

 

 

Om man vet att dom vuxna menar vad dom säger och att det dom säger har med mig att göra, då lyssnar man – fast man gör tvärtemot” (15-åring pojke)

 

Jag tycker vuxna överskattar oss ungdomar” (13-årig flicka)

 

Att vara människa är att vara dömd till moral(Jean-Paul Sartre)

 

Orkar inte = kan inte, vet inte, vågar inte …

 

Grunden för barns självkänsla:

n      Självförtroende = Jag kan

n      Självkänsla = Jag är och kan ta ansvar

n      Medvetenhet sociala samspelsregler

n      Gränssättning skapar struktur och sammanhang

 

Utveckla barns självkänsla:

n      Barn behöver beröm – efter förtjänst. Och hjälp att erfara sig förtjänstfulla.

n      Lyssna på barnet; visa intresse för barnets tankegångar och känslor.

n      Stimulera barnet till att tänka vidare …

n      Hjälp barn till ord för sina känslor.

n      Rimliga krav innebär tilltro.

n      Vuxna måste visa sig viktiga – också för sig själva. Som förebilder.

n      Barn behöver sammanhang och förståelse.

n      Det skapar motivation och intresse.

n      Samarbeta – på båda parters villkor.

n      Barn behöver känna tillit till vuxna.

n      Barn har rätt till att vuxna tar ansvar för sina beslut.

 

Barn håller på att bli stora när de ställer frågor som det finns svar på” (John Plomp)

 

Växande (innebär att utveckla):

n      Tålamod

n      Uthållighet

n      Långsiktighet

n      Ta ansvar

n      Respekt/Självrespekt

n      Trygghet

 

 

Att sätta gränser idag:

n      Barnfetma/övervikt

n      Dataspelberoende

n      Köpa ut alkohol

n      TV-tittande små barn

n      NPH (Neuropsykiatriska handikapp) ex vis ADHD/struktur, stöd

n      Stress alltför stort eget ansvar

 

 

Gränslöshet:

n      Självupptagenhet, brist självinsikt

n      Distanslöshet, respektlöshet

n      Oansvarighet (ekonomi bl a)

n      Kortsiktighet

n      Svårt med självdisciplin

n      Djup personlig osäkerhet

 

 

 

Generationsväxlingar:

40- 50- 60-talister

               – generationer ”dygd”

70- 80-talister

                -generationer ”lust”

90-talister

                -generation ”MeWe”

 

 

 

Den tidiga anknytningen

 

 

Evolutionens uppgift:

Barnet väcker känslor hos omgivningen så att någon tar sig an barnet!

 

Den viktiga anknytningen skapar en trygg bas och en säker hamn – för framtiden!

 

Anknytning:

n      Lyhördhet. ”Vad rör sig i dig?” Barnets synvinkel; egna planer, behov och önskningar. Nyfikenhet! (”Fråga barnet”)

n      Bekräftelse. Sedd och lyssnad till. Bekräfta känslor – inte förringa eller trösta bort!

n      Acceptans. En hel person, pos o neg sidor. Positiva känslor överväger.

n      Samarbete. Önskan att vara med sitt barn. Respekt för barnets integritet.

n      Tillgänglighet. Veta att man finns i flds sinne Förutsägbarhet och pålitlighet.

                                                 

(J Bowlby m fl)

 

 

 

Lyhördhet:

n      Noggrann uppmärksamhet på barnets signaler

n      Tolka rimligt rätt (”tona in”)

n      Adekvat reaktion på signaler

n      Reaktion inom ”frustrationstid”

 

Barnets utvecklingsuppgifter under perioden 0 – 3 års ålder:

 

 

Skola

 

Man behöver ett skäl för att inhämta kunskap”  (Neill Postman)

 

Om livet saknar mening har kunskapstillägnandet inget syfte” (Neill Postman)

 

Läraren som kan ersättas av en dator bör ersättas av en dator” (Kurt Vonnegut)

 

Teknikens ambition att blottlägga, tämja och förklara naturen har medfört att vår förmåga att bilda kunskap på basis av svaga signaler har kommit på undantag

(Oscar Öqvist)

 

Eleverna riskerar att bli fullproppade med information men sakna förmåga till förståelse för den värld vi lever i.” (Oscar Öqvist)

 

Samtal med ungdomar

 

 

n      Låt dig fascineras!

n      Kolla och förtydliga

n      ”Över-förstå inte”

n      Föregrip inte

n      Betona det tillfälliga

n      Visa tillgänglighet

n      Våga lyssna

n      Intressera dig, fråga!

n      Våga tillstå att du inte fattar/vet.

n      Annan logik – men inte fel.

n      Trösta med försiktighet

 

Tonåring idag

 

n      Otydligare o osäkrare förebilder

n      Ego-centrering

n      Stort eget ansvar – självtillit?

n      Stark mediapåverkan

n      Informationsstress - kunskap

n      Framtidsstress, jobb?

 

Samhälle i förändring

 

n      Många ”nyfamiljer”, fler föräldrar

n      Barnen har stort eget ansvar

n      Stort mediainflytande

n      Mycket info – mindre kunskap?

n      Otrygghet kring föräldrarollen

n      Otydliga gemensamma normer och värderingar

 

 

Data- och TV-spel

 

Uttryck för vår vuxna oro:

n      Våldsframkallande?

n      Värderingar?

n      Fantasiförstörande?

n      Social frånvändhet?

n      Fixering, tidskrävande?

n      Ångestframkallande?

n      Moralpanik? Något okänt …

n      Gamnacke, musarm?

 

Fakta:

n      Ökad aggression hos 5-10% av barn

n      Stillasittande (övervikt/fetma?)

n      Social isolering ”En falsk bekantskap”

n      Kontrollförlust ”Tiden rinner iväg …”

 

Rekommendationer från ungdomar:

n      Gemensamma, tydliga regler

n      ”Köpa datatid” (läxor, utetid)

n      Datafria dagar, alt sysselsättning

n      Rätt spel (ålder, karaktär)

n      Bekanta dig själv med spelen

n      Prata med barnen om spelen

n      Överblick!

n      Konsekvens!

 

Ont och gott?

n      ”Få göra något man inte kan i verkligheten”  (8e klassare)

n      ”Kunna leva ut en roll man drömt om”

n      Vill kunna något, vara bäst

n      Datorn förutsägbar

n      Ångestdämpande surrogat, ”inga bekymmer, ingen verklighet”

n      Prestationsbaserad självkänsla ökar?

 

 

 

Associationer ”bok”

 

Medelålders 40-55        Unga 19-25

 

Spännande                  Text

Avkoppling                  Författare

Berikande                    Sidor

Stillhet                          Förstå

Kunskap                      Dyrt

 

 

Associationer ”dataspel”

 

Medelålders 40-55        Unga 19-25

 

Själlöst                        Intressant

Strunt                         Givande

Ointressant                 Fantasi

Stillasittande              Komplexitet

”Blip-blop”                 Liv

Gubbar som studsar  Vänner

 

(Else Nygren)

 

 

Droger och alkohol

 

Apropå kontroll av tonåringen (ang alkohol) (ur Tonårsparlören, utgiven av Alkoholkommittén):

 

Om dom går in för att få koll på en så får de ganska bra koll tillslut och det är bra. Det är jätteviktigt att de bryr sig sjukt mycket och sen att man trappar ner på det ju äldre man blir.” (tonåring)

 

Det beror på. Till en viss grad ska man ändå få ta ansvar för sig själv, men jag tycker ju ändå det är bra om föräldrarna bryr sig. Dom har ju ändå skaffat barnet så får dom se till och sköta det också.” (tonåring)

 

 

Langa eller köpa ut?

n      Problemen gäller andra – inte de nära

n      Tillit och förtroende

n      Vill ha öppen dialog med de unga

n      Vara snälla, omtyckta

n      Behålla kontroll, skydda

 

Rädsla och behov självbekräftelse

bakom haltande resonemang

 

n      Behålla greppet om de unga

n      Man behövs fortfarande

n      Hjälte: kunna göra något för sina barn

 

 

 

Growingpeople.se

En barnhälsosajt för alla föräldrar 

 

Gratis forum för föräldrar om barn 0 – 18 år!

Anmäl dig som medlem (kostnadsfritt) och få innehållsrika månadsbrev, tusentals sidor att läsa om barns hälsa och utveckling och dessutom möjligheten att kostnadsfritt ”Fråga Experten”, ställa frågor till en omfattande expertis av barnläkare och barnpsykolog m fl.

Välkommen på www.growingpeople.se!